หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตอก
อักษรล้านนา
ตอฯก
เทียบอักษรไทย
[ตอก]
ความหมาย

น.เส้นตอก - ไม้ไผ่เป็นเส้นเล็กแบน; ดู...จั๋กตอก ก.ทำให้แตก,สกัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตอก (ตอฯก)