หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตว๋าง
อักษรล้านนา
ตวฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ตวาง]
ความหมาย

น.ตัวพยาธิที่เกาะติดตามพังผืดของสัตว์เคี้ยวเอื้องหรือปู ว.มักใช้เป็นคำขึ้นต้นของการซอ เช่น "ตว๋าง....วันนี้ วันดีปี้น้องป้อแม่ ตังหนุ่มตังแก่ ถะลามแลว แถ่วเถ้า ตังลูกสิกข์พระมุนีเจ้า....."

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตว๋าง (ตวฯางฯ)