หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตวายเมื่อ
อักษรล้านนา
ทวฯาฯยฯเมิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ทวายเมื่อ]
ความหมาย

ก.ดูโชคชะตา; ลงเมื่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตวายเมื่อ (ทวฯาฯยฯเมิ่อฯอ)