หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตรีเพี้ยน
อักษรล้านนา
ระฯตีพ้ยฯร
เทียบอักษรไทย
[ตรีเพี้ยน]
ความหมาย

ตรีเพี้ยน - คือคำที่ออกเสียงสูงกว่าโท แต่ต่ำกว่าตรี เสียงระดับนี้ไม่มีใช้ในภาษาไทย ในพจนานุกรมนี้ [๑]. ใช้ ''ตัวเอน ผันด้วยเครื่องหมายวรรณยุกต์โท'' แทน [๒]. ตัว ยะ (เทียบ ย ยักษ์) ออกเสียงขึ้นจมูก; ดูรายละเอียดที่...ยยะ [๓]. ตัว อย เป็นพย้ญชนะ ๒ เสียง ออกเสียง อยฺะ และ หยฺ๋ะ ออกเสียงไม่ขึ้นจมูก อักษรตัวนี้ไม่มีในภาษาไทย การออกเสียงแทนด้วย ยฺ (ตัวหนา) ส่วนการเขียน/พิมพ์แทนด้วย อฺยฺ; ดูรายละเอียดที่...อยะ

(ภาษาไทย) (English)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตรีเพี้ยน (ระฯตีพ้ยฯร)