หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตน
อักษรล้านนา
ท฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ทน]
ความหมาย

ว.โทน,เดี่ยว,หนึ่งเดียว; เช่น ลูกตน - ลูกคนเดียวไม่มีพี่ไม่มีน้อง, หอมเตียมตน - กระเทียมโทน; โตน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตน (ท฿นฯ)