หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด๋ะหลัง
อักษรล้านนา
ดะหัลฯง
เทียบอักษรไทย
[ดะหลัง]
ความหมาย

ก.บากต้นไม้ทางด้านตรงข้ามกับที่จะให้ล้มลงไป; แด๋ะหลัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด๋ะหลัง (ดะหัลฯง)