หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด๋ะ - ดะ
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
ด ฎ ฑ
ความหมาย

ด (ด๋ะ) เป็นอักษรกลาง เทียบตัว ด เป็นพยัญชนะ ๒ เสียงใช้เป็นพยัญชนะต้นและตัวสะกดในมาตราแม่กดของคำในภาษาล้านนา นอกจากนี้ ด ยังใช้เทียบกับ ฎ ฑ ของอักษรไทยอีกด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด๋ะ - ดะ (ด)