หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด๋อกหู
อักษรล้านนา
ดัอฯกหู
เทียบอักษรไทย
[ด็อกหู]
ความหมาย

น.ตุ้มหู, จี้หู, ต่างหู - เครื่องประดับหูชนิดเป็นตุ่มกลม มีก้านสอดเข้ารูหูซึ่งเจาะไว้ที่ติ่งหู; หละกั๊ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด๋อกหู (ดัอฯกหู)