หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้ำ
อักษรล้านนา
ดํา
เทียบอักษรไทย
[ด้ำ]
ความหมาย

น๑.ด้าม,คันถือ เช่น ด้ำมีด - ด้าม มีด น๒.เทวดา,ผีบรรพบุรุษ,ผีเรือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้ำ (ดํา)