หน้าหลัก
ด้าย
ด้ายฯ
[ด้าย]

น๑.ด้าย - เส้นด้ายที่ใช้สำหรับการทอหรือการอื่น (ถ้าเส้นด้ายที่ใช้เย็บผ้าเรียก ไหมหย๋บ) น๒.ดอกด้าย มีหลายชนิด; ดู....ดอกด้ายดาว fkว [ดาว] น.สิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงสว่างบนท้องฟ้าเวลามืด นอกเหนือจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้าย (ด้ายฯ)