หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้ามไม้
อักษรล้านนา
ด้าไม้
เทียบอักษรไทย
[ด้ามไม้]
ความหมาย

น.หน้าไม้-เครื่องยิง มีคันเหมือนธนู ตัวทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เซาะเป็นรางยิงด้วยลูกศรคล้ายลูกศรของธนู ใช้ยิงนก ยิงกกบ ยิงปลา เป็นต้น เรียกว่า ปื๋นด้ามไม้; ก่าง,ก่างหน้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้ามไม้ (ด้าไม้)