หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้านดื้อ
อักษรล้านนา
ด้านฯดื้
เทียบอักษรไทย
[ด้านดื้อ]
ความหมาย

ว.ดื้อรั้น,ไม่เชื่อฟัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้านดื้อ (ด้านฯดื้)