หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด้าน
อักษรล้านนา
ด้านฯ
เทียบอักษรไทย
[ด้าน]
ความหมาย

น.ฝ่าย,ข้าง,ทาง เช่น ฝ่ายขวา,ข้างหน้า, ทางใน ว.ดื้อรั้น,ไม่เชื่อฟัง; หลึ่ง,เหลือกำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้าน (ด้านฯ)