หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้อยมือ
อักษรล้านนา
ด้อฯมื
เทียบอักษรไทย
[ด้อยมือ]
ความหมาย

ก.มืออยู่ไม่สุข ชอบหยิบโน่น คว้านี่ เป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้อยมือ (ด้อฯมื)