หน้าหลัก
ด้อยปาก
ด้อยปาก
ด้อฯปากฯ
[ด้อยปาก]

ก.อาการที่พูดโผงผางจนเคยตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้อยปาก (ด้อฯปากฯ)