หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด้อยตี๋นด้อยมือ
อักษรล้านนา
ด้อฯตีนฯด้อฯมื
เทียบอักษรไทย
[ด้อยตีนด้อยมือ]
ความหมาย

ก.มือเท้าอยู่ไม่เป็นสุข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้อยตี๋นด้อยมือ (ด้อฯตีนฯด้อฯมื)