หน้าหลัก
ด้อย
ด้อฯ
[ด้อย]

น.โรคตานขโมย ว๑.ต่ำ,เลว ว๒.อาการเคยชินในทางที่ไม่ดี เช่นกินกับเติบ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้อย (ด้อฯ)