หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้องแด้ง
อักษรล้านนา
ด้อฯงแด้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ด้องแด้ง]
ความหมาย

ว.อาการเดินที่ทำเอวคดไปมา เรียก ย่างด้องแด้ง; ย่างย่องแย่ง,ย่างหย้องแหย้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้องแด้ง (ด้อฯงแด้งฯ)