หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้อง
อักษรล้านนา
ด้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ด้อง]
ความหมาย

ว.ผอม - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''ด้อง''; ผอม คือภาวะที่ร่างกายมีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน อาจเกิดจาก กรรมพันธุ์ เป็นโรคบางอย่าง หรืออดอยาก เป็นต้น เช่น หมาแม่ด้อง(สุนัขตัวเมียที่เพิ่งออกลูกและผอมโซ) เป๋นด้องเป๋นผอม(ผอมแห้งแรงน้อย)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้อง (ด้อฯง)