หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด้วง
อักษรล้านนา
ด้วฯง
เทียบอักษรไทย
[ด้วง]
ความหมาย

น.ตัวหนอนของแมลงก่อนที่จะเป็นดักแด้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้วง (ด้วฯง)