หน้าหลัก
ด่ำ
ดํา
[ด่ำ]

น.ระยะ,ขอบเขต,ก้นบึ้ง,ที่สิ้นสุด,วิสัยความสามารถ ก.จมลง,ลึกลงไป,ปักหัวลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่ำ (ดํา)