หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด่าวๆ
อักษรล้านนา
ด่าวฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ด่าวๆ]
ความหมาย

ว.พราดๆ - อาการที่ดิ้นบิด ตัวไปมาบนพื้น ใช้กับคนหรือสิ่งของขนาดใหญ่; ดิ้นด่าวๆ ก็ว่า เช่น งัวถูกแตงดิ้นด่าวๆ - วัวถูกแทงดิ้นพราดๆ. ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของขนาดเล็กใช้ แด่วๆ ; ดิ้นแด่วๆ ก็ว่าเช่น ป๋าดุ๋กโดนบุ๋บหัวดิ้นแด่วๆ - ปลาดุกถูกทุบหัวดิ้นพราดๆ.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่าวๆ (ด่าวฯๆ)