หน้าหลัก
ด่าน
ด่านฯ
[ด่าน]

น๑.ที่สำหรับกัก เก็บภาษีตรวจ คอย ระวังเหตุ; อ่าย ก็ว่า น๒.ทางผ่าน เช่น ด่านจ๊าง - ด่านช้าง ทางที่ช้างผ่านไปมา น๓.เขต,แดน,ด้าน,ฝ่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่าน (ด่านฯ)