หน้าหลัก
ด่า
ด่า
[ด่า]

ก.ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่นด้วยคำหยาบช้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่า (ด่า)