หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ด่อน
อักษรล้านนา
ด่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ด่อน]
ความหมาย

น.ปุ่มหรือส่วนที่ยื่นออกจากแนวปกติ,ปุ่มเหล็กที่ต่อกับไม้ยาวใช้แทงสัตว์ ว.เผือก,ขาว,ด่างขาว มักใช้กับสีของขนหรือผม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด่อน (ด่อฯร)