หน้าหลัก
ดูฮ้าย
ดูร้ายฯ
[ดูร้าย]

ก.มองในแง่ร้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูฮ้าย (ดูร้ายฯ)