หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดูด
อักษรล้านนา
ดูด
เทียบอักษรไทย
[ดูด]
ความหมาย

ก.สูบด้วยปาก หรือสูบด้วยกำลัง เช่น ดูดมูลี-สูบบุหรี่, ดูดซาย-ดูดทราย ว.กระชับ,ไม่คลอนแคลน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูด (ดูด)