หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดูกเสื้อ
อักษรล้านนา
ดูกเสิ้อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ดูกเสื้อ]
ความหมาย

น.ตะเข็บเสื้อ - รอยต่อหรือรอยเย็บยึดผ้าที่ใข้ทำเสื้อ ๒ ชิ้นให้ติดกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูกเสื้อ (ดูกเสิ้อฯอ)