หน้าหลัก
ดูกค้อน
ดูกฅ้อฯร
[ดูกฅ้อน]

น.กระดูกที่เป็นปุ่มที่ปลายอย่างกระดูกหน้าแข้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูกค้อน (ดูกฅ้อฯร)