หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดูกขี้ข้าง
อักษรล้านนา
ดูกขี้ข้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ดูกขี้ข้าง]
ความหมาย

น.กระดูกซี่โครง - กระดูกโครงอกที่เรียงไล่ไปเป็นซี่ๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูกขี้ข้าง (ดูกขี้ข้างฯ)