หน้าหลัก
ดูกขี้ข้าง
ดูกขี้ข้าง
ดูกขี้ข้างฯ
[ดูกขี้ข้าง]

น.กระดูกซี่โครง - กระดูกโครงอกที่เรียงไล่ไปเป็นซี่ๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดูกขี้ข้าง (ดูกขี้ข้างฯ)