หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดุ๋บดิ๋บ
อักษรล้านนา
ดุดิบฯฯ,ดุบดิบ
เทียบอักษรไทย
[ดุบดิบ]
ความหมาย

ก.เคลื่อนไหวไปช้าๆ,ค่อยกระดืบไป เช่น หนอนคลานดุบดิบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุ๋บดิ๋บ (ดุดิบฯฯ,ดุบดิบ)