หน้าหลัก
ดุ๋บดิ๋บ
ดุดิบฯฯ,ดุบดิบ
[ดุบดิบ]

ก.เคลื่อนไหวไปช้าๆ,ค่อยกระดืบไป เช่น หนอนคลานดุบดิบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุ๋บดิ๋บ (ดุดิบฯฯ,ดุบดิบ)