หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดุ๋กอุย
อักษรล้านนา
ดุกอุ
เทียบอักษรไทย
[ดุกอุย]
ความหมาย

น.ปลาดุกอุย - ปลาดุกชนิดที่ลำตัวสีน้ำตาลอมเหลืองคล้ายปลาดุกด้าน แต่ท้ายทอยกลมมน ครีบหางเล็กกว่า อาศัยอยู่ตามลำคลอง หนอง บึง ที่มีพันธุ์ไม้น้ำปกคลุมและพื้นล่างเป็นโคลนตม เลี้ยงเป็นปลาเศรษฐกิจ รสชาติดีกว่าดุกด้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุ๋กอุย (ดุกอุ)