หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดุ๋กด้าน
อักษรล้านนา
ดุกด้านฯ
เทียบอักษรไทย
[ดุกด้าน]
ความหมาย

น.ปลาดุกด้าน - ปลาดุกชนิดที่ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม ครีบหลัง ครีบก้นและครีบหางแยกออกจากกัน อาศัยอยู่ตามคู หนอง บึง ที่เป็นน้ำนิ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุ๋กด้าน (ดุกด้านฯ)