หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดุ๋กดิ๋ก
อักษรล้านนา
ดุกดิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ดุกดิก]
ความหมาย

ก.กระดุกกระดิก,ไม่อยู่นิ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุ๋กดิ๋ก (ดุกดิกฯ)