หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดุ๋ก
อักษรล้านนา
ดุก
เทียบอักษรไทย
[ดุก]
ความหมาย

น.ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ไม่มีเกล็ด มีหนวด ครีบหลังและครีบก้นยาว ครีบหูมีเงี่ยง มีหลายชนิด เช่นดุ๋กกิโล ดุ๋กด้าน ดุ๋กรัสเซีย ดุ๋กอุย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุ๋ก (ดุก)