หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดุ๋
อักษรล้านนา
ดุ
เทียบอักษรไทย
[ดุ]
ความหมาย

น.เรียกบริเวณสันดินที่แบ่งลำห้วย หรือลำเหมืองออกเป็นสองสายว่า หัวดุ๋ ว๑.ขยัน,หมั่น เช่น เยียะก๋านดุ๋ - ขยันทำงาน ว๒.ใจเด็ด,ใจเหี้ยม,เด็ดเดี่ยว,เด็ดขาด,ไม่หวาดเกรงสิ่งใด; สวก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุ๋ (ดุ)