หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดุ้มๆ
อักษรล้านนา
ดุ้มๆ
เทียบอักษรไทย
[ดุ้มๆ]
ความหมาย

ก.อาการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ เช่นตวยก้นไปดุ้มๆ - ตามหลังไปเรื่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุ้มๆ (ดุ้มๆ)