หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดุ้น
อักษรล้านนา
ดุ้ร
เทียบอักษรไทย
[ดุ้น]
ความหมาย

น.ท่อนไม้สั้นและเล็ก เช่นดุ้นหลัว (ท่อนฟืน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุ้น (ดุ้ร)