หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดุ้ง
อักษรล้านนา
ดุ้ง
เทียบอักษรไทย
[ดุ้ง]
ความหมาย

ว.ลักษณะที่แอ่นขึ้นหรือนูนชึ้นจากแนวเดิมหรือระดับเดิม เช่นไม้กระดานดุ้งขึ้นเพราะความชื้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุ้ง (ดุ้ง)