หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดุ่มๆ
อักษรล้านนา
ดุ่มๆ
เทียบอักษรไทย
[ดุ่มๆ]
ความหมาย

ก.อาการเดินอย่างก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่อยๆ เช่นเตียวดุ่มๆ - เดินไปเรื่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุ่มๆ (ดุ่มๆ)