หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดุม
อักษรล้านนา
ดุม
เทียบอักษรไทย
[ดุม]
ความหมาย

น๑.ส่วนกลางของวงล้อเกวียนหรือล้อรถที่มีรูไว้สอดเพลา; ดุมล้อ ก็ว่า น๒.กระดุม-เครื่องกลัดเสื้อผ้าไม่ให้แยกออกจากกัน มีรังดุมหรือห่วงสำหรับเกี่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุม (ดุม)