หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดุน
อักษรล้านนา
ดุร
เทียบอักษรไทย
[ดุน]
ความหมาย

ก.ทำให้เคลื่อนหรือยื่นไปข้างหน้าด้วยแรงดัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดุน (ดุร)