หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดื่มใน
อักษรล้านนา
ดื่มฯใน
เทียบอักษรไทย
[ดื่มใน]
ความหมาย

ว.คมในฝัก,ซ่อนคม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดื่มใน (ดื่มฯใน)