หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดื่ม
อักษรล้านนา
ดื่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ดื่ม]
ความหมาย

ก.กินของเหลวให้ล่วงล้ำลำคอเข้าไป เช่นน้ำ (นิยมใช้ กิ๋น เช่น กิ๋นน้ำ-ดื่มน้ำ,กิ๋นเหล้า-ดื่มสุรา) ว.กินใจ,ซาบซึ้ง,ทิ่มแทงใจ,ลึกซึ้ง (ยืม...ดื่ม)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดื่ม (ดื่มฯ)