หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดือหล้อง
อักษรล้านนา
ดืห้ลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ดือหล้อง]
ความหมาย

น.ท่อระบายกลิ่นศพออกจากโลงขึ้นไปโผล่หลังคา (มักใช้ไม้เฮี้ยทะลวงข้อ หรือก้านมะละกอ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดือหล้อง (ดืห้ลฯอฯง)