หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดืบๆ
อักษรล้านนา
ดืปฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ดืบๆ]
ความหมาย

ก.คืบ - กระดืบ อาการคืบตัวไปอย่างปลิงคืบ ตัวบุ้งคืบ หรือเด็กคลาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดืบๆ (ดืปฯๆ)