หน้าหลัก
ดืบๆ
ดืปฯๆ
[ดืบๆ]

ก.คืบ - กระดืบ อาการคืบตัวไปอย่างปลิงคืบ ตัวบุ้งคืบ หรือเด็กคลาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดืบๆ (ดืปฯๆ)