หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดึ้ง
อักษรล้านนา
ดึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ดึ้ง]
ความหมาย

ก.กบดาน,นิ่ง,ไม่แสดงความเคลื่อนไหว,เงียบ เช่น นอนดึ้งอยู่ในสุ๋ด-นอนนิ่งเงียบอยู่ในมุ้ง; จึ๋ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดึ้ง (ดึ้งฯ)