หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีใบ้ดีบอด
อักษรล้านนา
ดีไบ้ดีบอฯด
เทียบอักษรไทย
[ดีใบ้ดีบอด]
ความหมาย

ว.ดีมากๆ,ดีเยี่ยม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีใบ้ดีบอด (ดีไบ้ดีบอฯด)