หน้าหลัก
ดีแล้ว
ดี¦วฯ
[ดีแล้ว]

ว.ดีจริง,ดีมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีแล้ว (ดี¦วฯ)