หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีและ
อักษรล้านนา
ดี¦
เทียบอักษรไทย
[ดีและ]
ความหมาย

ดู...ดีแล (ดีแล,ดีและ - อักษรล้านนาเขียน ดี¦ เหมือนกัน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีและ (ดี¦)